HƯỚNG DẪN ĐĂNG K MN HỌC TRỰC TUYẾN

1. ĐĂNG NHẬP VO HỆ THỐNG

a) Truy cập website: www.cdmiennam.edu.vn

Nhấn chọn menu ĐO TẠO 

 

 


b) Sau bước trn bạn truy cập vo Cổng thng tin trực tuyến để đăng k mn học

- Mỗi HSSV được tạo mặc định Tn Đăng Nhập l m số sinh vin, Mật khẩu l ngy sinh

3.Nhấn Đăng Nhập Khẩu
2.Nhập Mật Khẩu
1.Nhập M Sinh Vin của bạn
 

 


- Sau khi đăng nhập thnh cng sinh vin phải đổi mật khẩu để đảm bảo tnh bảo mật

c) Cch đổi mật khẩu như sau:

1.Nhấn Thay đổi mật Khẩu
 

 


- Cửa sổ thay đổi mật khẩu như sau

2.Nhấn Thay đổi mật Khẩu

 


 

6. Lưu lại

5. Xc nhận mật khẩu mới

4. Nhập mật khẩu mới

3. Nhập mật khẩu hiện tại

 

 

Lưu : C thể nhập Email v Điện thoại để tiện việc lin lạc khi cần thiết

2. ĐĂNG K MN HỌC

2. Chọn lọc theo Mn học, hoặc Lớp để tiện đăng k

1. Nhấn ĐKMH

a) Chọn menu ĐĂNG K MN HỌC

 

 

 

Vng hiển thị cc mn học đ chọn hoặc đ đăng k trước đ đăng k đăng k cc mn học đ check4.Nhấn Lưu đăng k cc mn học đ check3.Check vo  mn học bạn muốn đăng k

- Giao diện trang đăng k mn học c 3 phần:

+ Phần trch lọc theo điều kiện: theo Mn học, theo điều kiện Lớp hoặc Khoa

+ Phần hiển thị danh sch cc mn học để Sinh vin đăng k (dựa theo điều kiện trch lọc)

+ Phần hiển thị danh sch cc mn học Sinh vin check chọn đăng k (hoặc đ đăng k trước đ)

Dng tiu đề thể hiện cc thng tin về mn học

- Phần hiển thị danh sch cc mn học để Sinh vin đăng k (theo điều kiện lọc):

- Cc thng tin về mn học (c thể c) ở hnh trn:

- DK: check chọn để đăng k mn học

- M MH : M mn học

- Tn mn học : Tn mn học

- NMH : Nhm mn học

- TTH : Tổ thực hnh, hoặc thảo luận (nếu c)

- STC : Số tn chỉ của mn học (nếu nin chế hiểu l Đơn vị học trnh)

- STCHP : Số tn chỉ học ph của mn học

- SCP : Số đăng k tối đa cho php

- CL : Số lượng cn lại cho php đăng k

- TH : Tiết thực hnh (để trắng l tiết l thuyết)

- Thứ : Cc thứ học trong tuần

- Tiết BĐ : Tiết bắt đầu mn học

- ST : Số tiết mn học diễn ra

- Phng : Phng học

- Tuần : Tuần học (1 k số đại diện cho 1 tuần học)

- Giảng vin : Giảng vin phụ trch giảng dạy mn học tương ứng

- TG học : Thời gian học

b) Phần danh sch cc mn đ chọn

- Nếu bạn đăng k thnh cng ở bước trn th phần ny hiển thị cc mn đ được đăng k.

- Nếu đổi muốn hủy đăng k một số mn học đ đăng k bạn thự hiện như sau:

2.Nhấn nt xa để hủy cc mn đ được check1.Check chọn cc mn muốn hủy đăng k để chọn mn khc

- Nếu như đồng cc mn đ đăng k th bấm vo nt lưu đăng k để hệ thống lưu vo cơ sở dữ liệu v in ra bảng học ph cho sinh vin.

- Trường hợp nếu như mn học cần đăng k v l do no đ khng đăng k được

(Mn học chưa được mở học kỳ hiện tại, hết thời hạn đăng k, hết số lượng cho php)

c thể điền m mn học đ vo phần đăng k mn nguyn vọng để cho quản l hoặc người c trch nhiệm xem xt .

Nhấn lưu để lưu mn nguyện vọng của bạnNhập m mn học c nguyện vọng đăng k vo đy